Disclaimer

All rights reserved

Lafeber Optical Retail Group BV (Kamer van Koophandel: 30275892), hierna te noemen Reyer Lafeber Eyecare & Eyefashion, verleent u hierbij toegang tot www.reyer-lafeber.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Reyer Lafeber Eyecare & Eyefashion behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op www.reyer-lafeber.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Lafeber Optical Retail Group BV. 

Privacy persoonsgegevens
Reyer Lafeber Eyecare & Eyefaschion respecteert in al haar activiteiten de privacy op persoonsgegevens voor zover van toepassing. Het beschermen van de veiligheid en privacy van de persoonlijke gegevens van klanten en haar personeel worden hiermee gegarandeerd.
Reyer Lafeber Eyecare & Eyefaschion volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informative voor zover van toepassing.

Beperkte aansprakelijkheid 
Reyer Lafeber Eyecare & Eyefashion spant zich in om de inhoud van www.reyer-lafeber.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.reyer-lafeber.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Reyer Lafeber Eyecare & Eyefashion. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.reyer-lafeber.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.reyer-lafeber.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Reyer Lafeber Eyecare & Eyefashion nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten 
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Reyer Lafeber Eyecare & Eyefashion en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Reyer Lafeber Eyecare & Eyefashion, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookies
www.reyer-lafeber.nl gebruikt cookies om instellingen te onthouden. Ook wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Stel een Vraag